top of page

Ofte stilte spørsmål

 • Hvordan vet jeg om Powerwheel vil passe på min sykkel?
  Det første du må sjekke, er at det er nok plass i gaffelen på sykkelen din. Det bør være 10cm klaring i gaffelen, og den må ha åpen innfesting med minimum 1cm klaring (se bilde). Hvis gaffelen er smalere lenger opp, bør du også sjekke at det er minimum 8 cm klaring ca. 15 cm oppe på gaffelen. Powerwheel kan brukes både på sykler med bremseskiver og V-brems (felgbrems).
 • Hvordan vet jeg hvilken hjulstørrelse jeg trenger?
  Hjulstørrelsen vil normalt være skrevet på siden av dekket. Du vil se noen numre som viser diameter og bredde på dekket. Det kan f.eks. stå 700 x 38 (som er et 28" dekk med 38mm bredde). På bildet under står det 26 x 1.95. Dette er altså et 26" hjul med 1.95" (ca. 49,5 mm) bredde. Det finnes 3 forskjellige måter å angi dekkstørrelser på, og hvilken som benyttes kommer an på produsenten av dekket. Hos Micelin finner du en nyttig overgangs tabell mellom de 3 forskjellige systemene: https://www.michelinman.com/bicycle/tips-and-advice/tips-and-advice-bicycle/conversions
 • Kan jeg virkelig installere settet selv på få minutter?
  Ja, det kan du. Selv om du ikke regner deg selv for å være spesielt hendig, så er det en enkel prosess, og med i pakken følger en utførlig monteringsanvisning (engelsk) med bilder. Det er 3 steg du må gjennom: Løsne forbremsen på sykkelen og fjern forhjulet, enten ved hjelp av hurtigkoblingen hvis hjulet ditt har dette, eller ved hjelp av den inkluderte fastnøkkelen. Installer Powerwheel ved hjelp av den vedlagte fastnøkkelen, fest forbremsen og juster bremsene om nødvendig. Last ned WePower appen, koble til Powerwheel og gjør de nødvendige innstillingene.
 • Sykkelen min har gjennomgående aksel. Vil Powerwheel fungere på min sykkel?
  Powerwheel vil ikke fungere med innfestning for gjennomgående aksel. Akselen på Powerwheel er flat på to sider for for at den skal passe inn i sporet på en standard forgaffel med fallaksel. Kombinasjonen av spor og flatsidig aksel gjør at akselen holder seg godt på plass slik at Powerwheel kan trekke sykkelen fremover. Med en gjennomgående aksel er det ingen spor, så selv om du kunne få Powerwheel montert, ville det bare spunnet i innfestingen.
 • Må jeg kalibrere gyro sensoren?
  Kalibrering av gyro sensoren er nødvendig for at Powerwheel skal fungere optimalt. Sensoren lar Powerwheel vite om du kjører oppover, nedover eller på flat mark. Det er en enkel prosess å kalibrere gyro sensoren. Det gjøres i WePower appen med et par tastetrykk.
 • Må jeg kalibrere gyro sensoren før hver sykkeltur?
  Nei, det trenger du ikke. Powerwheel husker innstillingen du gjorde første gangen.
 • Hvor langt kan jeg sykle før jeg må lade batteriet?
  Når batteriet er fulladet, vil det gi en rekkevidde på 40 til 60 kilometer avhengig av forholdene. Forhold som har innvirkning på rekkevidden er assistanse nivå, terreng, underlag, temperatur, vind, vekt, dekktrykk og lignende. Det finnes ingen standard når det gjelder beregning av rekkevidde for elsykler, slik som for el-biler, så alle produsentene tester syklene sine under optimale forhold for å få størst mulig rekkevidde. For sammenlignings skyld testet vi PowerWheel på flat vei på en 25 graders dag, ingen vind, en 60 kg rytter med en gjennomsnittshastighet på 25 km/t og med 50 % assistanse. PowerWheel ga oss 75 kilometer rekkevidde under disse forholdene. Men dette var altså under ganske optimale forhold, så i stedet for å oppgi 75 kilometer som rekkevidde, tar vi høyde for at man sjelden sykler i optimale forhold, og derfor er vårt anslag "kun" 40-60 kilometer.
 • Kan jeg bytte ut dekket på Powerwheel med det jeg har på mitt gamle hjul?
  Absolutt! Felgen er av standard størrelse, så dekket fra din gamle sykkel vil også passe på Powerwheel, forutsatt at de har samme diameter.
 • Hvordan virker Powerwheel Easykit?
  Powerwheel Easykit inneholder et intelligent assistanse system med en gyro sensor som kan regne ut og tilpasse effekten motoren gir basert på hastighet, akselerasjon, veiens helningsgrad og assistansenivået som er satt i appen. Motoren vil automatisk starte når du tråkker og har oppnådd en hastighet på 5 km/t. Når systemet registrerer at akselerasjonen er positiv, vil den starte motoren for å gi assistanse i samsvar med innstillingene du har gjort i appen. Når akselerasjonen er negativ vil motoren slås av. Systemet vil også øke effekten når du sykler i oppover bakke og slå av motoren når du sykler i nedoverbakke. Om ønskelig kan systemet også styres med den medfølgende tommelgass hendelen. Når du trykker ned hendelen, vil innstillingene i appen overstyres, og sykkelen kan drives av motoren alene, eller i samarbeid med din egen motor. Når du slipper hendelen, vil systemet gå tilbake til det assistanse moduset du har stilt inn i appen. OBS! Vi gjør oppmerksom på at den medfølgende tommelgassen ikke er lovlig å bruke etter norske forskrifter og at den brukes på eget ansvar. (Den er lovlig å selge og lovlig å kjøpe, men i prinsippet ikke lovlig å bruke.) Brukeren av utstyret har selv et ansvar for å sette seg inn i gjeldende regelverk. Regelverk for sykkel og elsykkel finner du her: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/trafikksikkerhet/sikker-pa-sykkel/tekniske-krav/
 • Hvordan fungerer de forskjellige assistanse modusene i appen?
  Manual mode: Dette er det mest brukte moduset. Du kan selv angi et assistanse nivå fra 0 til 99 prosent. 0 betyr ingen assistanse (systemet er ikke i drift), mens 99 står for maksimal assistanse/effekt. Når du tråkker i gang, og når 5 km/t, vil motoren starte med en effekt tilsvarende nivået du har satt. Som oftest vil et assistanse nivå på 50-60% være mest effektivt, også med tanke på strømforbruk. Commute mode: I dette moduset vil motoren gi forholdsvis høy grad av assistanse hele tiden. Det tilsvarer en jevn motoreffekt på ca. 60% i manuelt modus. Leisure mode: Dette er et lett treningsmodus, eller trim modus, der man får varierende assistanse i sykluser. Hver syklus varer i 30 minutter. På slutten av hver syklus vil assistanse nivået øke. Exercise mode: Dette er et treningsmodus med forholdsvis lavt assistanse nivå i starten av syklusen. Også her varer hver syklus i 30 minutter. Etter ca. 10 minutter vil assistansenivået økes for resten av syklusen. Climbing mode: I dette moduset vil hjulet gi et bestemt assistanse nivå hvis helningsgraden på veien er mer enn x grader. Assistanse nivået og ønsket helningsgrad kan stilles inn i appen. For eksempel kan du sette helningsgraden til 5 grader og assistanse nivået til 70%. Hjulet vil da yte 70% effekt når veien er brattere enn 5 grader.
 • Hva er dimensjonene på KF30 batteriet?
  Batteriet måler 280mm x 75mm.
 • Kan jeg montere batteriet på bagasjebrettet i stedet for i rammen?
  Batteriholderen bør monteres mest mulig oppreist. Derfor er det best å montere det i rammen på sykkelen. Dette er fordi den inneholder en gyro sensor som er viktig for at assistanse systemet skal fungere optimalt.
 • Hva er inkludert i settet?
  Hjul med dekk, slange og motor, batteri og batteriholder, kablet tommelgass, monteringsanvisning (engelsk), batterilader, verktøy, skruer og strips for montering. I tillegg følger det med en bremseskive for de som trenger det.
 • Må jeg montere tommelgassen?
  Nei. Tommelgassen er valgfritt å montere. Hjulet vil fungere fint med det assistanse modus og nivå som stilles inn i appen. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at tommelgassen ikke er lovlig å bruke etter norske forskrifter og at den brukes på eget ansvar. (Den er lovlig å selge og lovlig å kjøpe, men i prinsippet ikke lovlig å bruke.) Brukeren av utstyret har selv et ansvar for å sette seg inn i gjeldende regelverk. Regelverk for sykkel og elsykkel finner du her: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/trafikksikkerhet/sikker-pa-sykkel/tekniske-krav/
bottom of page